HLV Thiều Minh Nhật biểu diễn bài Thái cực kiếm 42 thức tại công viên Gia Định