Hình ảnh thầy trò Thái cực Thiều gia tham dự lễ thành thân & Chúc phúc đại ca Hảo dưới Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 25/7/2020.Thay mặt lớp, thầy chúc 2 con mãi bên nhau:

Sống khi, đầu bạc, mắt mờ
Thọ trên trăm tuổi, bấy giờ... hẵng "thăng" !.