1951 – CHỈ Ở 5 CHỮ THÔIĐể luyện thành công môn Thái cực quyền, xưa nay môn đồ thái cực thường nghe các thầy rỉ tai rất nhiều bí kíp. Nào là: Thái cực quyền tổng luận; Thập tam thế hành công ca quyết; Thập tam thế hành công tâm giải; Thái cực quyền thập yếu; Thái cực quyền lục yếu; Thập lục quan yếu luận; Thất ngôn ca; Bát tự ca; Cổ ngôn ca .v.v. tức các thầy có rất nhiều “chân” ngôn “bí” ngữ, khiến đám hậu sinh cứ há mồm đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác, trước khả năng sáng tạo của các bậc tiền bối lão nhân gia.


Võ sinh Huỳnh Khánh Huy trong thế Bạch hạc lượng sí sau khi thầy chỉnh sửa


Hình ảnh mới nhất về lớp thái cực Thiều gia tại công viên Gia Định


Võ sư Thiều Ngọc Sơn thị phạm một số thức trong bài "Thiều gia Trường thọ Khí công"
Do “chân ngôn” có quá trời nhiều và cũng vì nhiều quá nên đám hậu sinh bội thực, không sao nhớ hết. Thể theo yêu cầu của một số bạn và qua nhiều năm tập luyện, khảo chứng, chúng tôi nhận thấy rằng: để luyện thành công môn TCQ, chỉ cần các bạn thuộc nằm lòng 5 chữ của danh sư Lý Diệc Cầm phía dưới là đủ. 5 chữ ấy là Tĩnh, Linh, Liễm, Chỉnh, Tụ.

Nguyên văn

太极拳五字歌决


一曰心静
二曰身灵
三曰气敛
四曰整劲
总须神聚。

Nguyên văn Hán Việt & Diễn giải

THÁI CỰC QUYỀN NGŨ TỰ CA QUYẾT

– Nhất viết tâm tĩnh (chữ đầu tiên là chữ TĨNH, tâm tĩnh)
– Nhị viết thân linh (chữ thứ 2 viết chính là chữ LINH, thân mình phải khinh linh, hoạt bát, nhanh nhẹn)
– Tam viết khí liễm (chữ thứ 3 là chữ LIỄM, tức khí phải hàm súc, cô đọng)
– Tứ viết chỉnh kình (chữ thứ 4 chính là chữ CHỈNH, chỉnh là chỉnh kình tức khi phát lực động tác phải hoàn mĩ.Hiểu nôm na phải nhanh, mạnh, chính xác và đúng kỹ thuật)
– Tổng tu thần TỤ (chữ cuối cùng cũng là chữ quan trọng nhất đó chính là chữ Tụ. Tụ đây là tụ thần, tức chuyên tâm chú mục trong quá trình tập luyện cũng như thi triển kungfu. Tránh tình trạng tâm thân tán loạn tức để tạp niệm chi phối…

Theo facebook Vs. Thiều Ngọc Sơn.