PDA

View Full Version : độc cô cầu bại thách thức "võ lâm"...thieugia
20-12-2012, 10:33 AM
http://www.youtube.com/watch?v=NrAqRprzVMw&feature=player_detailpage#t=51s


http://www.youtube.com/watch?v=FIzm8DtE128&feature=player_detailpage#t=44s

ngochai
20-12-2012, 12:25 PM
Phải nói sáng tạo và hài hước nghê, xứng danh Ba Giai Tú Xuất.

trai_xu_doai
22-01-2013, 04:19 PM
http://www.youtube.com/watch?v=NrAqRprzVMw&feature=player_detailpage#t=51s


http://www.youtube.com/watch?v=FIzm8DtE128&feature=player_detailpage#t=44s


Tào lao hết sức