PDA

View Full Version : Âm Nhạc Thật Kỳ Diệu ,Nếu Bạn Ko Nghe Được Bằng Đôi Tai Thì Hãy Nghe Nó Bằng Con Timhuyen_vu
24-12-2012, 03:55 PM
Cô Bằng TayGái Khiếm Thính Hát
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=IvaBHh35jQg#!