PDA

View Full Version : Tuyển tập các làn điệu Dân ca hay nhất từ trước đến nay...bach_djen
01-08-2013, 10:43 AM
1. Dân ca Quan Họ Bắc Ninh


Mời Nước Mời Trầu

Mời nước

Khách đến í đến chơi hự nhà là chơi hự ư nhà.
Đốt than ớ ơ dậu mà quạt nước mấy pha trà
mời người xơi là chén có a trà này.
Quý vậy ơ quý vậy đôi người ơi.i hi
Mỗi người là người xơi mỗi chén ấy
cho em í i vui lòng là em í i muốn cho
Sông cạn í ơ sông cạn í ơ đất liền.
Để em ớ ơ dậu mà đi lại mấy kẻo phiền
là đò giang là em í i vào chùa.
Thấy chứ í ơ thấy chữ Linh À Nhang.i i
Gần chùa là chùa chả bén mấy duyên hương í ơ
chút nào là sáng có à giăng xuông,
sáng í cả ơ sáng í cả i ơ vườn đào.https://www.youtube.com/watch?v=Zco3UDGm0nY&feature=player_detailpage&t=131

Ba bốn người là người ngồi đấy mấy người
nào là còn không là có ới à nên chăng?
Xe sợi í ơ xe sợi ơ chỉ hồng.

Mời trầu

Nghỉ tay a em nâng cái cơi có đựng i a giầu
Mắt em nhìn, nhìn em liếc, liếc em trao cái cơi có đựng i a giầu
Giầu têm a ới a hư ờ là cánh phượng cùng rằng là dâng lên
Dâng ơ à lên là lên em mời người i i a á à người ư hư ứ hự người ơi
Ai ơi nay có thấu, người ơi nay có nhớ ơ hơ chăng,
chăng là đến chúng em chăng?
Ai ơi nay có thấu người ơi nay có nhớ ơ hơ chăng,
chăng là đến chúng em chăng?
Ư hư ư hự hời hư….

bach_djen
01-08-2013, 10:55 AM
LÚNG LIẾNG

Dân ca Quan Họ
Ca sĩ: Thu Hiền

Lóng lánh là lóng ơi à lánh ơi í i , mắt í i i người
Là à người, lóng lánh (í ơ ơ) cũng rằng như... sao,
Là sao (í i ) trên trời, là chứ em có a nhớ người
Lắm i i lắm í phú lí tình là đôi người ơi
Là chứ em có a say người
Lắm í i lắm í phú lí tình là đôi người ơi!https://www.youtube.com/watch?v=xKU5OZgWDoo&feature=player_detailpage&t=12

Lúng liếng là lúng ơi à liếng ơi í i, miệng í i người cười
Là a cười lúng liếng í ơ cũng rằng có đôi, là đôi í i đồng tiền
Là chứ tôi có a với người, muốn í i kết i phú lí tình là kết nhân duyên
Là chứ tôi có a với người, muốn í i kết i phú lí tình là kết nhân duyên
Phú đi í i là đi tìm Qúy í ơ cũng rằng là bạn tiên
Là tiên í i chơi bời, là chứ em có a với người, đôi í đã phú lí tình là đã đáng đôi
Là chứ em có a với người, đôi i đã... phú lí tình là đã đáng đôi.

bach_djen
01-08-2013, 11:11 AM
Tay tiên chuốc chén rượu đào (mời rượu)

Dân ca Quan Họ
Ca sĩ: Thúy Hường & Lan Hương

Tay tiên chuốc chén i ì í i i í rượu í i đào, ố rằng đổ đi í i/, đổ đi thời tiếc i í i i í uống í i vào, uống vào thời say i ru i ì hời. Ru hời ru hỡi i ì í i i í hỡi í i hời, hỡi hời hời ru i, tính ru i ì tình ru.

Tay nâng đĩa muối i ì í i i í đĩa í i gừng, ố rằng gừng cay í i, gừng cay muối mặn i ì í i i í xin í i đừng, xin đừng quên nhau i ru i ì hời. Ru hời ru hỡi i ì í i i í hỡi í i hời, hỡi hời hời ru/, tính ru i ì tình ru.https://www.youtube.com/watch?v=J7YtXyOYeKE&feature=player_detailpage&t=6

Tay tiên chuốc chén i ì í i i í rượu í i đào, ố rằng đổ đi í i/, đổ đi thời tiếc i í i i í uống í i vào, uống vào thời say i ru i ì hời. Ru hời ru hỡi i ì í i i í hỡi í i hời, hỡi hời hời ru i, tính ru i ì tình ru.

Lời thơ:

Tay tiên chuốc chén rượu đào,
Đổ đi thời tiếc uống vào thời say.
Tay nâng đĩa muối đĩa gừng,
Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau.
Đôi tay nâng lấy đồng tiền,
Bẻ ba bẻ bốn thề nguyền lấy nhau.

thieugia
01-08-2013, 11:35 AM
Nghe mấy bài này lại nhớ ngày xưa. Ngày xưa mỗi khi hết giờ luyện công, thầy thường cùng với các huynh đệ tỉ muội (võ lâm TKBT) thả xe dọc con dốc Sương Mù (đoạn cuối Hai Bà Trưng bây giờ) rồi ghé vào quán bia Đối Chứng làm vài ly giải khát. Hồi đó, tuy không phải là người Quan Họ nhưng thầy cũng rất thích, rất mê Quan Họ và cứ hễ hôm nào vui quá, hăng quá thì về cuối buổi "giải khát" là y rằng thầy hò Quan Họ ;). Không hiểu sao lúc bấy giờ bà chủ quán và các cô phục vụ bàn lại cũng rất mê thầy ca Quan họ, không hiểu họ mê ở chỗ nào vì thầy cũng cảm thấy là mình hát không hay mà chỉ được cái hát rất to, rất khỏe, hát mãi không biết mệt (chắc họ mê ở cái chỗ hát nhiệt tình, hát hùng hục chăng?) :).
Việc này là thiệt 100% chứ thầy không có "nổ", không có "chém" nha. Hiện nay mỗi khi gặp gỡ bên VLTKBT còn nhiều người vẫn hay nhắc lại, nhất là thầy Đạt, thầy Quang, cô Út, em Tánh, Nghĩa...
Nghe mấy ca khúc này chợt lại nhớ và nghĩ lại thấy buồn cười.

Cảm ơn bach_djen.
-----------------------------------

TB: Bach_djen, đấy là thầy nhớ lại chuyện thời xưa, thời cách nay cũng đã hơn 20 năm

trai_xu_doai
01-08-2013, 03:18 PM
Nghe mấy bài này lại nhớ ngày xưa. Ngày xưa mỗi khi hết giờ luyện công, thầy thường cùng với các huynh đệ tỉ muội (võ lâm TKBT) thả xe dọc con dốc Sương Mù (đoạn cuối Hai Bà Trưng bây giờ) rồi ghé vào quán bia Đối Chứng làm vài ly giải khát. Hồi đó, tuy không phải là người Quan Họ nhưng thầy cũng rất thích, rất mê Quan Họ và cứ hễ hôm nào vui quá, hăng quá thì về cuối buổi "giải khát" là y rằng thầy hò Quan Họ ;). Không hiểu sao lúc bấy giờ bà chủ quán và các cô phục vụ bàn lại cũng rất mê thầy ca Quan họ, không hiểu họ mê ở chỗ nào vì thầy cũng cảm thấy là mình hát không hay mà chỉ được cái hát rất to, rất khỏe, hát mãi không biết mệt (chắc họ mê ở cái chỗ hát nhiệt tình, hát hùng hục chăng?) :).
Việc này là thiệt 100% chứ thầy không có "nổ", không có "chém" nha. Hiện nay mỗi khi gặp gỡ bên VLTKBT còn nhiều người vẫn hay nhắc lại, nhất là thầy Đạt, thầy Quang, cô Út, em Tánh, Nghĩa...
Nghe mấy ca khúc này chợt lại nhớ và nghĩ lại thấy buồn cười.

Cảm ơn bach_djen.
-----------------------------------

TB: Bach_djen, đấy là thầy nhớ lại chuyện thời xưa, thời cách nay cũng đã hơn 20 năm

Tiếc là đẻ muôn nên không được nghe thầy hát rồi ;).