PDA

View Full Version : Best of just for laughsCafeBMT
31-03-2012, 09:43 PM
http://www.youtube.com/watch?v=tl_B_Qdx55ohttp://www.youtube.com/watch?v=IcQfYH-0Pp0

kidmilk
31-03-2012, 10:17 PM
Hay đấy ^^
Mắc cười chết đi được cái đoạn người ngoài hành tinh ấy =))

CafeBMT
01-04-2012, 09:05 AM
Tối qua mình ngồi coi mà 2 tiếng cười làm sái quai hàm lun ^^.

Stephany Nguyen
01-04-2012, 12:07 PM
cái này mình coi trên disney hoài lun ^^