PDA

View Full Version : Người Dân Hà Nội Xếp Hàng Viếng Đại Tướng Võ Nguyên Giápminhnhat
07-10-2013, 09:19 AM
Người Dân Hà Nội Xếp Hàng Viếng Đại Tướng Võ Nguyên Giáp


http://www.youtube.com/watch?v=lh-GrAMdXIw&feature=player_detailpage#t=6
Nhạc sĩ đường phố kéo nhạc tiến đưa Đại tướng

Bản nhạc đưa tiễn Bác Hồ chiều nay lại vang lên. Bản nhạc này được nhạc công đường phố Tạ Trí Hải chơi cách đây 44 năm khi Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại ra đi và bây giờ nó lại vang lên trong sự đau đớn của dân tộc với một mất mát lớn lao không kém.

Minh Nhật.