PDA

View Full Version : Hai Câu Hỏi...huyen_vu
26-05-2012, 09:49 PM
Cáo lỗi cùng huyen_vu !
Do câu hỏi thứ hai trong clip có nội dung hết sức tế nhị, rất rễ gây hiểu lầm hoặc có sự liên tưởng không tốt... Do vậy, Thieugia quyết định không đăng bài viết này.
Vậy xin được thông báo, cáo lỗi cùng huyen_vu và toàn thể bạn đọc.

Shaojia xin trân trọng thông báo.