Chiêu gì, võ gì ???

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Vo_bien_vo_fu/hng%20ke.jpg

Lúc nãy có bạn gởi cho mình tấm hình rồi hỏi đây là võ gì, chiêu gì. Mình bảo đây là chiêu "Xuyên cung...