Tiếp theo...


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Anh_giadinh/Me_Que/img_0241.jpg
Cổng làng

http://thaicucthieugia.com/images/stories/tns/Anh_Que_Shao/b%20ngoi%203.jpg
Bà Dì, tức em bà...