Lễ mở ang xác ướp hòa thượng ở Trung Quốc

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Huyen_bi/Dao_si_An_Do/phc%20hu.jpg
Hòa thượng Phúc Hậu khi còn sống

Xác hòa thượng một ngôi chùa ở...