Trang 3/6 ĐầuĐầu 12345 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 21 tới 30 của 56

Chủ đề: NGƯ TIỀU VẤN ĐÁP Y THUẬT - Nguyễn Đình Chiểu

 1. #21
  Moderator
  Tham gia ngày
  Jan 2012
  Đến từ
  ngochai.tcq@gmail.com
  Bài gửi
  1.037
  Thanks
  336
  Thanked 115 Times in 113 Posts

  Red face NGƯ TIỀU VẤN ĐÁP Y THUẬT - Nguyễn Đình Chiểu

  435- Kể từ năm ấy hóa ra,

  Làm năm vận khách xây mà theo niên.

  Trọn mười hai tháng một niên,

  Noi theo khách vận, thay phiên đi liền.

  Giả như Giáp, Kỷ chi niên,

  440- Hóa ra hành thổ, thật truyền vận sơ.

  Thổ sinh kim ấy vận nhi,

  Kim sinh thủy ấy, lại trì vận ba.

  Thủy sinh mộc, vận thứ tư,

  Mộc sinh hỏa vận, luận từ năm nay.


  445- Mỗi vận bảy mươi hai ngày,

  Lại dư năm khắc, cứ vầy tính qua.

  Lấy năm Giáp, Kỷ suy ra,

  Bao nhiêu năm nữa đều là như đây.

  Lại xem vận khách đổi xây,

  450- Thái quá bất cập, lẽ này cho minh.

  Năm Giáp, Bính, Mậu, Nhâm, Canh,

  Thật năm thái quá, đã đành dương phân.

  Năm Đinh, Ất, Kỷ, Qúy, Tân,

  Thật năm bất cập, về phần âm can,


  455- Thái quá trước tiết Đại hàn,

  Mười ba ngày chẵn, giao bàn tiên thiên.

  Bất cập sau tiết Đại hàn,

  Mười ba ngày chẵn giao bàn hậu thiên.

  Cho hay trời có hậu, tiên,

  460- Mười can trên dưới, liền liền xây đi.

  Ngư rằng : Kìa ải Địa Chi,

  Có non Lục Khí, đường đi lộn nhầu.

  Chưa hay chủ khí ở đâu,

  Lại thêm khách khí, để âu việc gì ?
  Trời sinh, trời ắt đã dành phần / Tu hãy cho hiền, dạ có nhân
  Khó chớ oán thân, thân mới nhẹ / Giàu mà yêu chúng, chúng càng gần
  Bạo hung chỉn đã gươm mài đá / Phúc đức rành hay cỏ đượm xuân
  Chớ có hại nhân mà ích kỷ / Giấu người, khôn giấu được linh thần.
  Nguyễn Bỉnh Khiêm
  ngochai.tcq@gmail.com

 2. #22
  Moderator
  Tham gia ngày
  Jan 2012
  Đến từ
  ngochai.tcq@gmail.com
  Bài gửi
  1.037
  Thanks
  336
  Thanked 115 Times in 113 Posts

  Red face NGƯ TIỀU VẤN ĐÁP Y THUẬT - Nguyễn Đình Chiểu

  465- Dẫn rằng : Trong ải Địa Chi,

  Có mười hai chữ, thứ đi xây vần.

  Dần, Mão thuộc mộc, mùa xuân,

  Tỵ, Ngọ thuộc hỏa, ở chưng mùa hè.

  Mùa thu Thân, Dậu, kim khoe,


  470- Mùa đông Hợi, Tý, nước be dũng tuyền.

  Thìn, Tuất, Sửu, Mùi : đất liền,

  Vượng theo tứ quý, chở chuyên bốn mùa.

  Vậy nên sáu khí ấn bùa,

  Khí phong thứ nhất, thổi lùa gió xuân,

  475- Thứ hai, khí hỏa lửa phừng,

  Thứ ba, khí thử nóng hừng viêm oai,

  Thứ tư, khí thấp ướt bày,

  Thứ năm, khí táo ráo bay hơi nồng,

  Thứ sáu là khí hàn chung,


  480- Sắp ra thứ lớp, giữ trong bốn mùa.

  Kêu rằng chủ khí bốn mùa,

  Có bài thơ cổ, để tua thuộc lòng.

  XIII. Chủ khí thi

  (Bài thơ về chủ khí)

  Dịch nghĩa :

  Khí đầu tiên là khí Quyết âm (phong mộc) bắt đầu từ tiết Đại hàn.

  Khí thứ hai là khí quân hỏa, bắt đầu từ tiết Xuân phân.

  Khí thứ ba là là khí Thiếu dương (tướng hỏa), bắt đầu từ tiết Tiểu mãn.

  Khí thứ tư là khí thái âm (thấp thổ), bắt đầu từ tiết Đại thử.

  Khí thứ năm là khí Dương minh (táo kim), bắt đầu từ tiết Thu phân.

  Khí thứ sáu là khí Thái dương (hàn thủy), bắt đầu từ tiết Tiểu tuyết.
  Trời sinh, trời ắt đã dành phần / Tu hãy cho hiền, dạ có nhân
  Khó chớ oán thân, thân mới nhẹ / Giàu mà yêu chúng, chúng càng gần
  Bạo hung chỉn đã gươm mài đá / Phúc đức rành hay cỏ đượm xuân
  Chớ có hại nhân mà ích kỷ / Giấu người, khôn giấu được linh thần.
  Nguyễn Bỉnh Khiêm
  ngochai.tcq@gmail.com

 3. #23
  Moderator
  Tham gia ngày
  Jan 2012
  Đến từ
  ngochai.tcq@gmail.com
  Bài gửi
  1.037
  Thanks
  336
  Thanked 115 Times in 113 Posts

  Smile NGƯ TIỀU VẤN ĐÁP Y THUẬT - Nguyễn Đình Chiểu

  Sáu hơi chủ khí chẳng dời,

  Năm nào theo nấy, tại trời ở an.

  485- Mỗi năm từ tiết Đại hàn,

  Chính trong ngày ấy giao sang khí đầu.

  Hơi bình chẳng trước, chẳng sau,

  "Tề thiên" hai chữ, sách Tàu rõ biên.

  Kêu rằng "binh khí chi niên",


  490- Cho hay hơi chủ, chính chuyên giữ phòng.

  Kể từ sáu cặp đối xung,

  Định ngôi khách khí, xây dòng chia ra.

  Tý đối với Ngọ một toà,

  Làm ngôi quân hỏa, ở nhà Thiếu âm.

  495- Sửu, Mùi cặp đối Thái âm.

  Làm ngôi thấp thổ, thấm dầm năm phương.

  Dần, Thân cặp đối Thiếu dương,

  Làm ngôi tướng hỏa, sử đương việc mình.

  Mão, Dậu cặp đối Dương minh,


  500- Làm ngôi hàn thủy, băng sương trầm trầm.

  Tỵ, Hợi cặp đối Quyết âm,

  Làm ngôi phong mộc, rầm rầm gió cây.
  Trời sinh, trời ắt đã dành phần / Tu hãy cho hiền, dạ có nhân
  Khó chớ oán thân, thân mới nhẹ / Giàu mà yêu chúng, chúng càng gần
  Bạo hung chỉn đã gươm mài đá / Phúc đức rành hay cỏ đượm xuân
  Chớ có hại nhân mà ích kỷ / Giấu người, khôn giấu được linh thần.
  Nguyễn Bỉnh Khiêm
  ngochai.tcq@gmail.com

 4. #24
  Moderator
  Tham gia ngày
  Jan 2012
  Đến từ
  ngochai.tcq@gmail.com
  Bài gửi
  1.037
  Thanks
  336
  Thanked 115 Times in 113 Posts

  Smile NGƯ TIỀU VẤN ĐÁP Y THUẬT - Nguyễn Đình Chiểu

  505- Sáu ngôi khách khí đổi xây,

  Giữ trời giữ đất, từ đây chia miền,

  Giả như Tý, Ngọ chi niên.

  Thật ngôi quân hoả, việc chuyên giữ trời,

  Lấy hai năm ấy làm lời,

  510- Còn mười năm nữa, cũng dời như nhau.

  XIV- Khách khí thi

  (Bài thơ về khách khí)

  Dịch nghĩa :

  Năm Tý, năm Ngọ, khí Thiếu âm quân hỏa giữ trời,

  Còn khí Dương minh táo kim giữ đất.

  Năm Sửu, năm mùi, khí Thái âm thấp thổ giữ trời,

  Còn khí Thái dương hàn thủy giữ đất, mưa liên miên.

  Năm Dần, năm Thân, khí Thiếu dương tướng hỏa giữ trời,

  Còn khí Quyết âm phong mộc truyền ở trong đất

  Năm Mão, năm Dậu thì ngược lại với năm Tý, năm Ngọ,

  Các năm Thìn, Tuất, Tỵ, Hợi, cũng vậy.

  (Thìn Tuất ngược lại với Sửu Mùi ; Tỵ Hợi ngược lại với Dần Thân).


  Cho hay quân hỏa giữ trời,

  Táo kim giữ đất, hai nơi cầm quyền.

  Một khí ở trên tư thiên,

  Hai khí tả hữu xen liền theo bên...
  Trời sinh, trời ắt đã dành phần / Tu hãy cho hiền, dạ có nhân
  Khó chớ oán thân, thân mới nhẹ / Giàu mà yêu chúng, chúng càng gần
  Bạo hung chỉn đã gươm mài đá / Phúc đức rành hay cỏ đượm xuân
  Chớ có hại nhân mà ích kỷ / Giấu người, khôn giấu được linh thần.
  Nguyễn Bỉnh Khiêm
  ngochai.tcq@gmail.com

 5. #25
  Moderator
  Tham gia ngày
  Jan 2012
  Đến từ
  ngochai.tcq@gmail.com
  Bài gửi
  1.037
  Thanks
  336
  Thanked 115 Times in 113 Posts

  Smile NGƯ TIỀU VẤN ĐÁP Y THUẬT - Nguyễn Đình Chiểu

  515- Một khí ở dưới tư tuyền,

  Hai khí tả hữu xen liền theo bên.

  Trên dưới sáu khí chia miền,

  Mặt nam, mặt bắc, cầm quyền một niên.

  Giả như Tý, Ngọ chi niên.

  520- Đất xen bên tả, làm truyền khí sơ,

  Trời xen bên hữu, khí nhì,

  Tư thiên, ngôi chính, ấy thì khí ba,

  Trời xen bên tả, tư ra,

  Đất xen bên hữu thật là khí năm,


  525- Tư tuyền làm khí sáu chung,

  Bốn mùa hơi khách thay dòng đổi xây.

  Một khí là sáu mươi ngày,

  Tám mươi bảy khắc nửa rày hữu cơ.

  Ta nêu hơi khách đầu bờ,

  530- Kìa lời yếu quyết xưa thờ rất vui.

  Mỗi niên thoái lại hai ngôi,

  Nhận làm làng khách, cứ xuôi đến liền.

  Loại như ngôi Tý tư thiên,

  Thoái về ngôi Tuất, ấy biên khí đầu.
  Trời sinh, trời ắt đã dành phần / Tu hãy cho hiền, dạ có nhân
  Khó chớ oán thân, thân mới nhẹ / Giàu mà yêu chúng, chúng càng gần
  Bạo hung chỉn đã gươm mài đá / Phúc đức rành hay cỏ đượm xuân
  Chớ có hại nhân mà ích kỷ / Giấu người, khôn giấu được linh thần.
  Nguyễn Bỉnh Khiêm
  ngochai.tcq@gmail.com

 6. #26
  Moderator
  Tham gia ngày
  Jan 2012
  Đến từ
  ngochai.tcq@gmail.com
  Bài gửi
  1.037
  Thanks
  336
  Thanked 115 Times in 113 Posts

  Smile NGƯ TIỀU VẤN ĐÁP Y THUẬT - Nguyễn Đình Chiểu

  535- Hai heo, ba chuột, bốn trâu,

  Năm hùm, sáu thỏ, trọn xâu tư tuyền.

  Lại như ngôi Mão tư thiên,

  Thoái về ngôi Sửu, dấy truyền khí sơ.

  Hai hùm, ba thỏ, bốn rồng,


  540- Năm rắn, sáu ngựa, trọn công tư tuyền.

  Lấy hai năm ấy lệ biên,

  Bao nhiêu năm nữa, cũng truyền có phiên.

  Như năm thấp thổ tư thiên,

  Thời ngôi hàn thủy tư tuyền, là phiên,

  545- Như năm hàn thủy tư thiên,

  Thời ngôi thấp thổ tư tuyền, đôi phiên,

  Như năm tướng hoả tư thiên,

  Thời ngôi phong mộc tư tuyền, đến phiên,

  Như năm phong mộc tư thiên,


  550- Thời ngôi tướng hỏa tư tuyền trọn niên.

  Lại coi khách khí dưới trên,

  Chính hoá, đối hoá, hai bên chẳng đồng.

  Sáu năm chính hóa gốc trồng,

  Ngựa, dê, gà, cọp, heo, rồng lung tung,

  555- Sáu năm đối hóa ngọn duồng,

  Chuột, trâu, khỉ, thỏ, rắn, muông đua giành.
  Trời sinh, trời ắt đã dành phần / Tu hãy cho hiền, dạ có nhân
  Khó chớ oán thân, thân mới nhẹ / Giàu mà yêu chúng, chúng càng gần
  Bạo hung chỉn đã gươm mài đá / Phúc đức rành hay cỏ đượm xuân
  Chớ có hại nhân mà ích kỷ / Giấu người, khôn giấu được linh thần.
  Nguyễn Bỉnh Khiêm
  ngochai.tcq@gmail.com

 7. #27
  Moderator
  Tham gia ngày
  Jan 2012
  Đến từ
  ngochai.tcq@gmail.com
  Bài gửi
  1.037
  Thanks
  336
  Thanked 115 Times in 113 Posts

  Smile NGƯ TIỀU VẤN ĐÁP Y THUẬT - Nguyễn Đình Chiểu

  Chính hóa theo gốc, số sinh,

  Đối hóa theo ngọn, số thành, thực, hư.

  Cho hay chữ "thực", chữ "hư",

  560- Rằng "tiêu", rằng "bản" đều từ ấy ra.

  Sau rồi dở sách y tra,

  Tiềm tâm mới thấy lời ta tỏ bày.

  Tiều rằng : Trời đất máy xây,

  Năm vận, sáu khí, nghe nay tỏ tường.


  565- Còn e khách, chủ hai đường,

  Theo niên chộn rộn, khó toan rẽ ròi.

  Dẫn rằng : Vận lấy vận coi,

  Khí theo khí xét, có mòi sách biên.

  Giả như Giáp tý chi niên,

  570- Khách vận, khách khí, chia quyền một năm.

  Giáp làm thổ vận mối cầm,

  Tý làm quân hỏa, khí thầm xây đi.

  Khách gia trên chủ, chẳng vì,

  Chủ lòn dưới khách, hóa khi ngưng tà.


  575- Thời trời bởi ấy chẳng hòa,

  Trái theo hơn thiệt, mới ra bất tề.

  Mùa xuân hơi ấm chẳng về,

  Lại thêm hơi gió thê thê, ớn mình.

  Mùa hè hơi nóng chẳng lành,

  580- Khí âm núp ở, nóng giành ngôi dương.

  Mùa thu chẳng trọn khí lương,

  Dầm dề mưa khổ, đi đường kêu than.

  Mùa đông chẳng vẹn khí hàn,

  Xen hơi nóng rực, giá tan keo hình.
  Trời sinh, trời ắt đã dành phần / Tu hãy cho hiền, dạ có nhân
  Khó chớ oán thân, thân mới nhẹ / Giàu mà yêu chúng, chúng càng gần
  Bạo hung chỉn đã gươm mài đá / Phúc đức rành hay cỏ đượm xuân
  Chớ có hại nhân mà ích kỷ / Giấu người, khôn giấu được linh thần.
  Nguyễn Bỉnh Khiêm
  ngochai.tcq@gmail.com

 8. #28
  Moderator
  Tham gia ngày
  Jan 2012
  Đến từ
  ngochai.tcq@gmail.com
  Bài gửi
  1.037
  Thanks
  336
  Thanked 115 Times in 113 Posts

  Smile NGƯ TIỀU VẤN ĐÁP Y THUẬT - Nguyễn Đình Chiểu

  585- Phong hơn thời đất rêm mình,

  Hỏa hơn thời đất quánh hình sượng câm,

  Thử hơn thời đất nóng hầm,

  Thấp hơn thời đất ướt dầm bùn ô,

  Táo hơn thời đất ráo khô,

  590- Hàn hơn thời đất nứt mô, lở về.

  Nhớ câu: "khí hậu bất tề",

  Nhiều hơi độc ác, đổ về dân đau.

  Cho hay chủ khách sinh nhau,

  Gọi rằng "tương đắc", trước sau hòa lành.

  595- Chỉn e khách khí khắc giành,

  Rằng "không tương đắc", mới sinh bệnh tà.

  Ngũ hành con soán ngôi cha,

  Gọi rằng "bất đáng" mới ra lẽ ngầy.

  Tiều rằng : Khí vận biến vầy,

  600- Mấy năm thuận, nghịch, xin thầy chia riêng,

  Dẫn rằng : Y học rõ biên,

  Năm nào vận khắc tư thiên, nghịch tầm,

  Tư thiên sinh vận, thuận tầm,

  Vận đồng với khí, rằng năm thiên phù.
  Trời sinh, trời ắt đã dành phần / Tu hãy cho hiền, dạ có nhân
  Khó chớ oán thân, thân mới nhẹ / Giàu mà yêu chúng, chúng càng gần
  Bạo hung chỉn đã gươm mài đá / Phúc đức rành hay cỏ đượm xuân
  Chớ có hại nhân mà ích kỷ / Giấu người, khôn giấu được linh thần.
  Nguyễn Bỉnh Khiêm
  ngochai.tcq@gmail.com

 9. #29
  Moderator
  Tham gia ngày
  Jan 2012
  Đến từ
  ngochai.tcq@gmail.com
  Bài gửi
  1.037
  Thanks
  336
  Thanked 115 Times in 113 Posts

  Smile NGƯ TIỀU VẤN ĐÁP Y THUẬT - Nguyễn Đình Chiểu

  605- Sáu mươi năm giáp một chu,

  Mười hai năm gọi thiên phù rõ phân.

  Loại như Mậu tý, Mậu dần,

  Mậu thân, Mậu ngọ, Bính Thần, Tuất chi.

  Cùng năm Kỷ sửu, Kỷ vi,


  610- Mão Dậu hai Ất; Hợi, Tỳ hai Đinh,

  Cho hay vận khí đồng tình,

  Mười hai năm ấy thật danh thiên phù.

  Vận lên ngôi khí ở sau,

  Gọi rằng tuế hội, đếm đầu tám chi.

  615- Loại như Kỷ sửu, Kỷ vì,

  Giáp thìn, Giáp tuất, thổ vi thổ làm.

  Đinh mão mộc, Ất dậu câm (kim),

  Bính tý, Mậu ngọ, nước ngâm lửa dầu.

  Thiên phù, tuế hội hợp nhau,


  620- Gọi rằng thái ất thiên phù, bốn chi.

  Loại như Kỷ sửu, Kỷ vi,

  Ất dậu, Mậu ngọ, hơi đi một bờ.

  Lấy năm coi tháng, ngày, giờ,

  Tháng, ngày, giờ cũng có cờ tư thiên.
  Trời sinh, trời ắt đã dành phần / Tu hãy cho hiền, dạ có nhân
  Khó chớ oán thân, thân mới nhẹ / Giàu mà yêu chúng, chúng càng gần
  Bạo hung chỉn đã gươm mài đá / Phúc đức rành hay cỏ đượm xuân
  Chớ có hại nhân mà ích kỷ / Giấu người, khôn giấu được linh thần.
  Nguyễn Bỉnh Khiêm
  ngochai.tcq@gmail.com

 10. #30
  Moderator
  Tham gia ngày
  Jan 2012
  Đến từ
  ngochai.tcq@gmail.com
  Bài gửi
  1.037
  Thanks
  336
  Thanked 115 Times in 113 Posts

  Smile NGƯ TIỀU VẤN ĐÁP Y THUẬT - Nguyễn Đình Chiểu

  625- Giả như Mậu ngọ ngày kiên (kiến),

  Vận đồng với khí, là duyên thiên phù.

  Cho hay tuế hội, thiên phù,

  Gặp ngày năm ấy, bệnh đau khó lành.

  Ta nay ước nói việc Kinh,


  630- Máy trời lắm chỗ gập ghềnh sâu xa.

  Mười hai năm gọi bất hòa,

  Bởi vận khắc khí, mới ra bất bình.

  Mười hai năm gọi thiên hình,

  Bởi khí khắc vận, đua giành tai nguy.

  635- Vận mà sinh khí, lỗi nghi,

  Gọi rằng tiểu nghịch thị phi nhộn nhàng.

  Khí mà sinh vận thời an,

  Gọi rằng thuận hóa, muôn ngàn cõi vui.

  Nhiệm mầu chẳng những vậy thôi,


  640- Can chi còn có hai ngôi đức phù.

  Lại đồng tuế hội, thiên phù.

  Vận đi suy tỵ phải âu xét bàn.
  Trời sinh, trời ắt đã dành phần / Tu hãy cho hiền, dạ có nhân
  Khó chớ oán thân, thân mới nhẹ / Giàu mà yêu chúng, chúng càng gần
  Bạo hung chỉn đã gươm mài đá / Phúc đức rành hay cỏ đượm xuân
  Chớ có hại nhân mà ích kỷ / Giấu người, khôn giấu được linh thần.
  Nguyễn Bỉnh Khiêm
  ngochai.tcq@gmail.com

Tags for this Thread

Quyền viết bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình
 •