Lễ mở ang xác ướp hòa thượng ở Trung Quốc


Hòa thượng Phúc Hậu khi còn sống

Xác hòa thượng một ngôi chùa ở tỉnh Phúc Kiến trong ang được mở ra sau ba năm vẫn không bị phân hủy, râu tóc còn nguyên.

Theo News 163, sáng ngày 10/1, tại chùa Phổ Chiếu, núi Tử Mạo, thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến tổ chức nghi thức mở ang ướp xác lão hòa thượng Phúc Hậu.

Từ sáng sớm, trong chùa vọng ra tiếng niệm kinh râm ran. Đối với các tín đồ Phật giáo ở vùng Mẫn Nam (khu vực phía nam tỉnh Phúc Kiến, bao gồm cả Đài Loan), ngày hôm nay vô cùng thiêng liêng.


Ang có xác ướp của Hòa thượng trước khi mở

Nhà sư có pháp hiệu Phúc Hậu sinh năm 1919 tại thị trấn Thanh Dương, thành phố Phổ Giang (Tuyền Châu ngày nay). Năm 13 tuổi, ông quy y cửa Phật, tu hành tại chùa Sùng Phúc ở Tuyền Châu. Ông viên tịch vào tháng 6/2012, hưởng thọ 94 tuổi. Trong 81 năm tu hành, ông luôn chăm chỉ và lặng lẽ thực hành mọi giáo lý của đạo Phật, được chúng tăng yêu mến. Sau khi viên tịch, ông được các đệ tử tiến hành nghi lễ ướp xác.


Xác Hòa thượng vẫn nguyên trong tư thế tọa thiền

Sáng ngày 10/1, tại chùa Phổ Chiếu, nghi thức mở ang ướp xác lão hòa thượng Phúc Hậu đã được tổ chức trọng thể sau ba năm ướp xác. Khi chiếc ang chứa xác ông được mở ra. Mọi người đều vui mừng và kinh ngạc khi thấy xác ướp không bị phân hủy, râu tóc vẫn còn nguyên.


"Để trở thành nhục thân phật, 100% đều nhờ tu hành, kỹ thuật bảo quản xác của chúng tôi chỉ chiếm rất ít", Chu Quốc Sinh, một đệ tử của lão hòa thượng Phúc Hậu nói.


Các đệ tử của lão Hòa thượng Phúc Hậu

Theo cổ tục, những nhà sư theo đạo Phật sau khi viên tịch sẽ trải qua nghi thức bao gồm đặt xác ngồi trong ang (chum, vại), đóng kín ang. Sau ba năm, khi mở ang nếu xác nhà sư không bị phân hủy sẽ được dát vàng, trở thành "nhục thân phật" (Phật sống) và được đặt trong chùa để thờ tự.

Thiều gia sưu tầm.