Chả để làm cứt gì phỏng, cả nhà ?

Chẳng hiểu luyện để làm gì, dọa hay đánh ai ? Chỉ thấy cái mu bàn tay sưng thâm, tím tái... nhìn như đít con trâu cái, ghê quá !