CHUYỆN VỀ CON TUYẾN - HÀ NỘI


Nhìn con Tuyến, cũng xinh đáo để
Mà mở mồm, thối thế, thối kinh !
Nó quê đâu hỡi các mình ?
Quê đâu mồm miệng thối rình thúi inh.

Dứt khoát chẳng, Mê Linh - Vĩnh Phúc
Quê Hai Bà, đâu tục thế đâu ?
Xứ Thanh, Phú Thọ, Lai Châu...
Chả đâu có thứ mặt trâu... như này !?

Mồm choạc hoác, môi dày - thường hỗn
Tướng thuật ghi, hổ lốn - ngoa ngôn
Tính kiêu, hễ đụng nhảy xồn
Dân gian kêu loại xàm lozz - láo thây.

Nhìn "mõm" rõ, loài cầy, chồn, cáo
Mà tác oai, hổ báo mới ghê
Dạy "chui" * bày đặt dám phê
Học trò "óc lợn" đuổi về... mới kinh !

Trò "mặt lợn", nhẽ mình... mặt chó ?
Rõ xàm lozz, nói khó lọt tai
Ở đời thường chẳng có ai
Đẻ ra đã giỏi, đã tài biết không ?

Ngay cả đến, thằng ông mày nhá !
Mới đẻ ra, cũng chả hơn ai
Cha "ngươi" cũng vậy, méo tài
Méo khôn hơn được mấy ai... ở đời !

Mầy trước cũng, một thời như thế
Ngu như trâu, hơn dễ mấy ai
Đĩ bà mầy chứ nhẽ tài
Chẳng chui nhủi "dạy"... lộ bài, Tuyến ơi !

Phàm dốt nát, nhẽ thời... cầu học
Cầu "trí tri"*, quên nhọc, quên nhằn
Người ta đã nói khó khăn
Nói xin "khất" lại, nhịn ăn... cầu thầy.

Vậy mà đến, nghe mày sỉ nhục ?
Lê Nin*** ôi ! Vô phúc thấy chưa ?
Cầu "thầy" đội nắng chang mưa
Đến nghe nó chửi, "ôi" chưa... hở người !

Chuyện con Tuyến, mười mươi đà rõ
Dạy học "chui", già mỏ chửi trò
Tuyến làm cả nước đâm lo
Cả ngành giáo dục "ngoéo giò" hãi kinh.

Tp.HCM, đêm 07.5.2018
Nhân_Vô Kỵ
--------------

*. Theo tin từ Thanh tra Sở GD&ĐT Hà Nội, tại thời điểm kiểm tra (ngày 06/5/2018) cả 03 cơ sở của Trung tâm Anh ngữ MST (Hà Nội) đều chưa được Sở GD&ĐT Hà Nội cấp phép hoạt động. Như vậy, việc Nguyễn Kim Tuyến mở lớp dạy Anh văn là dạy khi chưa được phép, dạy chui.

**. Trí tri là cụm chữ của Bác Hồ. Nhớ trước kia có đọc bài thơ của Bác, mở đầu bài thơ Bác Hồ có viết:
Dân ta phải biết nước ta,
Một là yêu nước, hai là trí tri.

Chữ "trí tri" ở đây có nghĩa là hiểu biết, hiểu biết một cách tường tận, thấu đáo.

***. Học, học nữa, học mãi là câu nói nổi tiếng của lãnh tụ Cộng sản vĩ đại Vladimir Ilyich Lenin.