NHƯ LAI THẦN CHƯỞNG ?!


Có lão luyện, "Như Lai thần chưởng"
Phóng đổ tường, lại tưởng đã hay
Ngờ đâu, vạ gió tai bay
Họa vô đơn chí, gang tày..., xuýt "toang"!

Sau một phút, bàng hoàng, thảng thốt
Mới nhận ra, mình "dốt", phải nào
"Chủ quan", thời nghệ, dẫu cao
Hằng sơn "nhị thái", tránh sao... bẽ bàng !.

....

Tp.HCM, ngày 01.9.2020
Shaolaojia
------------
Ghi chú:
*. Hằng sơn "nhị thái": Hằng sơn chỉ môn kiếm phái, một liên minh trong Ngũ nhạc kiếm trong tác phẩm võ hiệp của Kim Dung. Núi Hằng Sơn nằm ở tỉnh Sơn Tây, giáp với Nội Mông Cổ, thuộc vùng cao nguyên khô hạn, quanh năm nắng gió, cát bụi. Là nơi tiếp giáp giữa Trung Nguyên và biên ải năm xưa nên phong cảnh tại Hằng Sơn rất hùng vĩ, với những ngôi chùa được xây dựng ở vị trí hiểm trở... Võ công của Hằng sơn được xây dựng trên nguyên lý "Miên lý tàng châm" (trong bông có kim nhọn" hay nói cách khác trong nhu có cương rất được võ lâm thời bấy tôn trọng; Nhị thái, chỉ 2 vị sư thái của phái Hằng Sơn là Chưởng môn Định Nhàn sư thái và Định Dật sư thái bị Nhạc Bất Quần dùng ám khí là kim châm giết chết khi hai bà lên Thiếu Lâm tự diện kiến các vị cao tăng.